d
Follow us
  >  Skatteret

Skatteret

Skatteret er kompliceret i sig selv. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. Bl.a. følgende skatteretlige områder rådgives og føres der klage- og retssager indenfor:

Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for skatteretten.

Skatteretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar.

Skattemæssig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner med mulige besparelser eller fordyrelser.

Tilbagesøgning af uretmæssigt betalt skat.

Ejendomsavancebeskatning eller mulig fritagelse herfor.

Beskatning ved udlejning eller til rådighedstillelse af fast ejendom.

Til- og fraflytningsbeskatning samt de skatteretlige grænser herfor.

Fritagelse for beskatning ved salg af ejendele.

Rådgivning vedrørende nærings- og spekulationsbeskatning.

Undgåelse af dobbelt- eller trippelbeskatning.

Virksomheds- og kapitalafkastordningen.

International beskatning og dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Har du brug for hjælp til juridiske spørgsmål?